Monday, 1 August 2016

Nazar Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Nazar Dialogues | Bollywood Thriller  Film

Apne andar ke darr ko khatam kardo ... toh sab kuch aasaan ho jaata hai
Insaan ka dimaag kab kis waqt kya kar behte ... bhagwan bhi nahi samajh sakta

0 comments:

Post a Comment

loading...