Mumbai Can Dance Saalaa Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Mumbai Can Dance Saalaa Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Mumbai Can Dance Saalaa Dialogues | Bollywood Drama Film

Haram ka paisa jab aata hai na ... toh insaan harami ban jata hai
Jaise bajhti hai ghanti ... vaise hai meri pyari pyari aunty