Maximum Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Maximum Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Maximum Dialogues | Bollywood Thriller Film

Saari baatein har ek ko nahi batayi jaati
Yah toh top pe raho ... nahi toh chup raho