Luv Shuv Tey Chicken Khurana Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Luv Shuv Tey Chicken Khurana Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Luv Shuv Tey Chicken Khurana Dialogues | Bollywood Drama Film

Apneya de samne gas chodke pyar badta hai
Tu akela harami pehda nahin hua