Khel Khel Mein Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Khel Khel Mein Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Khel Khel Mein Dialogues | Bollywood Thriller Film

Pyar aur sadbhavna ki badi se badi deewar bhi ... zindagi aur maut ke beech nahi khadi ho sakti hai
Char-aane kamane ke liye aath-aane ka jhoot bolna padta hai