Tuesday, 5 July 2016

Dharam Karam Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Dharam Karam Dialogues | Bollywood Drama Film

Achai ki koi seema nahi hoti ... aur burai ka koi anth nahi
Yeh aurat jaat hi aaisi hoti hai ... baat ka batangar bana deti hai, rai ka pahaad aur bedh ka sava-ser

0 comments:

Post a Comment

loading...