Bairaag Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Bairaag Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Bairaag Dialogues | Bollywood Drama Film

Pyar devtaon ka vardaan hai joh sirf bhagyashaliyon ko milta hai
Kaatilon ke aage koi rasta nahi hota ... sirf kanoon ki ek kali deewar hoti hai