Abhimaan Dialogues | Bollywood Musical Film | Dialouges Status

Abhimaan Dialogues | Bollywood Musical Film | Dialouges Status

Abhimaan Dialogues | Bollywood Musical Film

Jab geet swayam ke liye gaya jaata hai ... toh sangeet ho jaata hai..
Pehle main akela tha ... aur ab bilkul akela hoon.